Aktivitetsudvalg

Kontakt: Birgitte Molin
Telefon: 75 52 38 38
E-mail: bimo@km.dk

Medlemmer: Birgitte Molin (formand), Lis Gundersen, Hanne Marie Larsen, Toni Clausen, Aase Fischer Hansen, Elly Ansager.

Læs om arbejdet i Aktivitetsudvalget her.

 

Børn- og ungeudvalg

Kontakt: Michael Markussen
Telefon: 75 52 50 61
E-mail: mima@km.dk

Medlemmer: Michael Markussen (formand), Lisa Gam, Karin Klingenberg, Hanne Marie Larsen

Læs om arbejdet i Børn- og ungeudvalget her.

 

Diakoniudvalg

Kontakt: Lilly Biswas
Mobiltelefon: 29 84 81 77
E-mail: lillybiswas@gmail.com

Medlemmer: Lilly Biswas (formand), Nic Korshøj, Lene Vinkel, Michael Markussen, Else Boisen, Connie Korshøj, Mikael Jensen.

Læs om arbejdet i diakoniudvalget her.

 

Fordybelse i den kristne tro

Kontakt: Birgitte Molin
Telefon: 75 52 38 38
E-mail: bimo@km.dk

Medlemmer: Birgitte Molin (formand), Nic Korshøj, Lene Vinkel, Birgit Urd Andersen, Elly Jørgensen.

Læs om arbejdet i fordybelse i den kristne tro udvalget her.

 

Forretningsudvalg

Kontakt: Marianne Jespersen
Telefon: 72 14 52 36
Mobiltelefon: 21 76 48 49
E-mail: info@mariannejespersen.dk

Medlemmer: Marianne Jespersen (formand), Toni Clausen, Michael Markussen.

Læs om arbejdet i forretningsudvalget her.

 

Grøn kirke udvalg

Kontakt: Marianne Jespersen
Telefon: 21 76 48 49
E-mail: info@mariannejespersen.dk

Medlemmer: Marianne Jespersen (formand), Flemming Nissen, Ole Jørgensen, Lisa Gam, Per Klingenberg, Michael Markussen, Karsten Nielsen.

Læs om arbejdet i grøn kirke udvalget her.

 

Kirkegårdsbestyrelsen

Repræsentanter fra Simon Peters kirke: Arne Corydon (suppleant Marianne Jespersen), Ole Jørgensen (suppleant Toni Clausen)

Kirkeudvalg

Kontakt: Lisa Gam
Telefon: 23 41 12 68
E-mail: lisagam6000@gmail.com

Medlemmer: Lisa Gam (formand), Marianne Jespersen, Bjarne Høi Sørensen.

 

Kommunikationsudvalg

Kontakt: Michael Markussen
Telefon: 75 52 50 61
E-mail: mima@km.dk

Medlemmer: Michael Markussen (formand), Marianne Jespersen, Birgitte Molin.

Læs om arbejdet i kommunikationsudvalget her.

 

Kunstudvalg

Kontakt: Karen Ellegård
Telefon: 75 53 26 46
Mobiltelefon: 29 68 09 60
E-mail: karenellegaard@stofanet.dk

Medlemmer: Karen Ellegaard (formand), Lene Vinkel, Lilly Biswas, Toni Clausen, Elizabeth Padillo Olesen.

Læs om arbejdet i kunstudvalget her.

 

Musikudvalg

Kontakt: Ejvind Amorsen
Telefon: 61 40 40 35
E-mail: eam@km.dk

Medlemmer: Ejvind Amorsen (formand), Lisa Gam, Arne Corydon, Lis Gundersen, Birgitte Molin.

Læs om arbejdet i musikudvalget her.

 

Personaleudvalg

Kontakt:
Mobiltelefon:
E-mail:

Medlemmer: Lilly Biswas, Toni Clausen, Ole Jørgensen, Birgitte Molin

 

Præstegårdsudvalg

Kontakt:
Mobiltelefon:
E-mail:

Medlemmer: Lis Gundersen, Arne Corydon, Ole Jørgensen.

Læs om arbejdet i præstegårdsudvalget her.

 

Sogneeftermiddagsudvalg

Kontakt: Birgitte Molin
Telefon: 75 52 38 38
E-mail: bimo@km.dk

Medlemmer: Birgitte Molin (formand), Lis Gundersen, Gurli Christensen, Annelise Kiesbye, Hardy Dahlsgaard.

Læs om arbejdet i sogneeftermiddagsudvalget her.

 

Sogneudflugtudvalg

Kontakt: Flemming Nissen
Telefon: 75 53 87 12
E-mail: flni@km.dk

Medlemmer: Flemming Nissen, Lene Vinkel, Lisa Gam

 

Valgbestyrelse

Kontakt: Marianne Jespersen
Mobiltelefon: 21 76 48 49
E-mail: info@mariannejespersen.dk

Medlemmer: Marianne Jespersen (formand), Lilly Biswas, Toni Clausen

 

Økonomiudvalg

Kontakt: Flemming Nissen
Telefon: 75 53 87 12
Mobiltelefon:
E-mail: flni@km.dk

Medlemmer: Flemming Nissen, Marianne Jespersen, William Bak, Bjarne Høi Sørensen, Lisa Gam