Hvem kan blive juniorkonfirmand?

Juniorkonfirmand i Simon Peters Kirke kan du blive, hvis du går i 3. klasse, bor i sognet eller går på enten Munkevængets skole eller Sct. Michaels skole.

Hvor ofte?

Cirka 10 eftermiddage efter skoletid bliver du del af et gratis forløb med fortælling, sang, leg og samvær i kirken.

Transport

Går du på Sct. Michaels skole, bliver du hver gang transporteret fra skolen og til kirken i taxa. Munkevængets skole ligger dejligt tæt på, så her kan transporten klares på gåben.

Når samværet i kirken er slut, skal forældrene selv sørge for afhentning ved kirken.

Hvad laver vi?

I løbet af din tid som juniorkonfirmand lærer du kirken bedre at kende. Du stifter bekendtskab med nogle af de vigtigste kristne fortællinger og salmer.

Forløbet munder som oftest ud i, at juniorkonfirmander, konfirmandlærer og præst i fællesskab forbereder en gudstjeneste, som familien indbydes til.

At blive juniorkonfirmand er naturligvis helt frivilligt og er ikke nogen forudsætning for senere at lade sig konfirmere.

Kontaktperson

Sognepræst Michael Markussen
Telefon: 75 52 50 61
E-mail: mima@km.dk