Tale ved demonstration mod fremmedhad

Den 13. April 2015 holdt Michael Markussen denne tale ved demonstrationen mod fremmedhad på Banegårdpladsen i Kolding.

Ordet skaber, hvad det nævner

Tak for ordet!

Tak til jer fra Reaktion, som har gjort et stort stykke arbejde for at stable denne demonstration på benene. Det er godt at være sammen om at sige nej til fremmedhadet i os selv og næsten.

Vi en generation, som er mere fyldt med ord, end nogen anden før os. Det er værd at huske på, at ordet skaber, hvad det nævner.

Tungen er som en ild, der kan sætte verden i brand.

Med ordene velsigner vi og med ordene forbander vi.

Vi kan opbygge eller nedgøre nuancere eller polemisere invitere til forståelse eller grave grøfter.

SIAD sætter verden i brand

Det som har kaldt os sammen er en demonstration, som vil blive afholdt kl.18.00 fra torvet ved rådhuset af  SIAD. (Stop islamiseringen af Danmark.)
Går man ind på SIAD´s hjemmeside og læser deres materiale og følger den debat, som foregår, er der for mig at se en unuanceret og nedladende holdning til islam og muslimer.

Snarere end at nuancere og skabe forståelse sættes verden i brand og islam latterliggøres og lægges for had.

Jeg ved godt, at der findes radikaliserede muslimsk inspirerede mennesker i Danmark, som giver udtryk for, at de ønsker, at Danmark skal styres efter muslimske love.

Jeg finder en forestilling om eksempelvis et kalifat i Danmark lige så uønskelig, som hvis vi skulle til at have et præstestyre, filosofistyre, økonomistyre eller juriststyret samfund. Fri os fra en sådan radikalisering af enhver art.

Jeg ved godt, at der findes radikaliserede muslimsk inspirerede unge, som er draget i krig for IS og dermed direkte modarbejder Danmarks indsats for fred i de selv samme områder. Dette er uacceptabelt og skal behandles, som man behandler enhver anden form for kriminalitet af denne genre. Religion eller enhver anden form for overbevisning er ingen undskyldning for at bryde loven. Gør man det, må man tage konsekvenserne.

Kendskab, dialog og nysgerrighed er det bedste værn imod dæmonisering

Når det er sagt, at islam ligesom andre religioner og ideologier giver næring til radikalisering, hvis det er det, man søger. Så er det så meget desto vigtigere at understrege, at mennesker med en muslimsk overbevisning er lige så forskellige som alle andre mennesker i vores samfund.

Det sidste halve år har vi på skolerne i Kolding kørt et projekt, som vi kalder Din tro – Min tro. 
En jøde, en kristen og en muslim har været ude og møde mere end 1000 skoleelever i de ældste klasser i Folkeskolen og en efterskole for at fortælle om deres syn på helligskrifter og den måde vi praktiserer vores religion på.

Vi oplever i ”Din tro – Min tro”, at den muslimske pige fra Somalia diskuterer med den muslimske bosnier og klassekammerat. Vi oplever, at den kurdiske muslim vil høre, hvad præsten og imamen mener om vielse af mennesker af samme køn og går i diskussion med en muslimsk klassekammerat fra Iran.

Vi er langt fra altid enige, hverken som voksne eller skoleelever. Men vi går altid fra disse møder med en større forståelse af, hvordan de andre tænker.

Kendskab, dialog og nysgerrighed i mødet med hinanden er det bedste værn imod en dæmonisering af min klassekammerat, arbejdskollega, nabo, imamen, præsten, eller rabbineren. Og sådanne møder foregår jo hele tiden, på arbejdspladsen, skolen, i nabolaget, fritidsklubben, indkøbscenteret. Vi kan kun opmuntre hinanden til at de må fortsætte og måske endda blive dybere og mere udfordrende.

”Vi er hinandens verden og hinandens skæbne”

”Vi er hinandens verden og hinandens skæbne”, sagde K.E Løgstrup.

Livet kalder os til at elske næsten som os selv!

At elske næsten er også at kalde tingene ved navn, som når ekstremisme og fremmedhad dukker op i mig selv eller min næste.

Det er noget vrøvl, at Danmark er ved at blive islamiseret!

Danmark er blevet til og vil også i fremtiden blive til i en vekselvirkning med verden!

Kristendom, jødedom, filosofi, oplysningstænkning, humanisme, demokrati, islam, globalisering, internet og flyvemaskinen – er alt sammen kommet til os fra udlandet og er blevet en del af det, vi kalder for dansk!

”Vi er hinandens verden og hinandens skæbne”

Og Gud ske lov for det!

Tak for ordet. Tak for opmærksomheden.

 

Sognepræst og præst i den internationale menighed
Michael Markussen