Ved sognepræst Birgitte Molin

”Jeg vil foreslå lytterne at bruge noget af den eventuelt overskydende ’corona-tid’ på at læse den netop udkomne nye Bibeloversættelse Bibelen 2020”, lød det den sidste uge i april 2020 på P1 fra ’Brinkmans briks’.

 

Når belæste Brinkman bringer en ny oversættelse af Bibelen i forslag, er det selvfølgelig, fordi Bibelen er ’Bøgernes Bog’, verdens mest solgte bog. Om man nu er troende eller ej, er Bibelen Bogen i vores kulturkreds: Her finder vi de fortællinger, der har præget vores samfund og verdensbillede og som er blevet udforsket, modsagt og genfortalt i ord og billeder gennem århundreder helt op til i dag. Lignelsen om ’den barmhjertige samaritaner’ fungerer fortsat som etisk normfortælling. Politikerne står stadig ’i kø ved håndvasken’ for ligesom Pilatus at vaske deres hænder og løbe fra ansvaret. Når den lille mand står op mod en gigantisk overmagt, hentyder vi den dag i dag til ’Davids kamp mod Goliat’. De gamle tekster er med andre ord godt og grundigt indlejret i vores sprog: ’Den forbudne frugt’, ’Judas-kys/penge’, ’betroede talenter’, ’splinten og bjælken’ og ’alting har sin tid’.

 

Man hvorfor nu ligefrem en ny oversættelse af de originale hebraiske og græske tekster? Vi har jo i forvejen bibeloversættelsen fra 1992? Men efter knap 30 år går ’Bibelen 2020’ nu et væsentligt ærinde: Nemlig at levere en nudansk og mundret oversættelse, der gør teksterne forståelige og tilgængelige for moderne danskere uden kendskab til ’kirkeligt klubsprog’ eller for den sags skyld mellemøstlig kultur og natur for 2-3000 år siden.

Derfor er ’avner’ nu med 2020-oversættelsen blevet til ’kornets skaller’.

’Noas ark’ er blevet til ’Noas skib’.

Folk spænder ikke længere ’bæltet op om lænden’, men ’gør sig klar’.

’Pagtens ark’ er blevet til ’kisten med den hellige aftale’.

’Synd’ er omskrevet og forklaret med andre ord: For synd er andet og mere end en ekstra flødeskumskage: Det har at gøre med selvoptagethed. At skyde forbi målet og meningen med det hele. At begive sig ud i det stik modsatte af, hvad Gud ønsker og drømmer om.

 

Sprog udvikler sig i takt med tiden. Ord og vendinger får nye betydninger. Det er derfor ikke længere hensigtsmæssigt at skrive, at folk ’spottede Jesus’, da han hang på korset. En midaldrende bibellæser som undertegnede ved nok, at det betyder, at de ’hånede Jesus’, men Casper på 16 fra Esbjerg ville nok tænke, at de ’fik øje på ham’.

Sådan er enhver oversættelse – om det nu er af Shakespeares værker eller Bibelen – altid bundet til sin tids sprog og værdier for at kunne tale ind i sin tid.

Tag nu bare sådan noget som, hvordan vi opfatter forholdet mellem kønnene: I min konfirmationsbibel, der går tilbage til 1931-oversættelsen, står der på Første Mosebogs andet blad: ”Det er ikke godt for mennesket at være ene. Jeg vil gøre ham en medhjælp, som passer til ham!” I manges nutidige ører vil ordet ’medhjælp’ have en nedsættende klang. I 2020-oversættelsen klinger derfor ligestillingen med: ”Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe én, der kan stå ved hans side.”

Et andet eksempel kunne være det 6. bud: I min konfirmationsbibel lyder det fra 1931: ”Du må ikke bedrive hor”. Tilbage i 1992 blev oversættelsen: ”Du må ikke bryde et ægteskab”. Hang det mon sammen med, at skilsmisseprocenten dengang var røget op over de 40%? Nu i det 21. århundrede har man i stedet valgt oversættelsen: ”Du må ikke begå utroskab”. Her er vægten åbenbart i mindre grad på den ydre ægteskabsinstitution og har i højere grad fokus på utroskabens skjulte handling, omgærdet af løgn, der undergraver den ægte fortrolighed.

Sådan er enhver oversættelse altid en tolkning, farvet af vores egen tids værdier og dilemmaer.

 

Ikke bare indholdsmæssigt, men også helt konkret er Bibelen en enorm bog: I fysisk form næsten 1700 sider med en kampvægt på omkring 1,2 kg (hvis man altså ikke vælger lydbogen eller den billigere E-bog). Bibelen er da heller ikke bare én bog, men mange bøger: 66 bøger i alt. Et helt lille bibliotek med en mangfoldighed af forskellige genrer og stemmer. Så hvor i al verden skal man ende og begynde?

 

Her har redaktionsgruppen gjort meget ud af den brugervenlige og pædagogiske side af sagen. Hver af de bibelske skrifter har fået en ekstra titel, som udtrykker et centralt anliggende: Første Mosebog: ”Begyndelsen”. Lukas-evangeliet: ”Gode nyheder til fattige”. Hvert skrift indledes yderligere med en kort introduktion, der hjælper læseren på vej.

I efterskriftet får man også gode ideer forærende til, hvor man med fordel kan begynde som læser:

”Hvis du elsker biografier om stærke personligheder, finder du Bibelens bedste her”.

”Find perspektiver på nogle af livets store spørgsmål her…”

”Hvor lang tid har du? Hvis 1 minut… – hvis 5 minutter…”

”Mangler du ord til at tænke eller meditere over?”

”Hele Bibelen kort fortalt: Med disse 34 nedslag i Bibelen får du den store fortælling i kort form, Bibelens røde tråd…”

 

Hvis du eksempelvis er med i en læsekreds, er det en overvejelse værd at læse udvalgte tekster af ’Bibelen 2020’ sammen. Højtlæsning skaber dejligt rum for fælles koncentration og eftertanke. Sammen undrer vi os, og nye spørgsmål og lag i teksterne viser sig for os.  Gennem læsningen kommer vi i værdifuld dialog med mennesker, der før os har gennemlevet krige og epidemier, personlige sorger og tab, og dog midt i det hele alligevel har fundet tro, håb og kærlighed. Gennem læsningen får vi ’fyldt på vores eksistens-beholder’. Dét har vi brug for – ikke mindre i en corona-tid.