Hverdagen i Simon Peters Kirke rummer også sine særlige hverdagsgudstjenester, tilrettelagt for en særlig målgruppe, men åbne for enhver, der har lyst til at deltage.

Marielunds beboere og dagcenterbrugere

Tre gange årligt kommer Marielunds beboere og dagcenterbrugere samt andre brugere af det psykiatriske tilbud i Kolding Kommune en onsdag formiddag til kaffe og samvær kl. 10.00 i konfirmandstuerne samt efterfølgende gudstjeneste kl. 10.30 i selve kirkerummet. Institutionen ”Marielund” er det lokale ”Center for Socialpsykiatri”. Formiddagsgudstjenesterne er præget af kendte salmer, enkel tekstlæsning og prædiken, undertiden også med inddragelse af billede og dialog mellem deltager og præst. Gudstjenesterne afrundes med lystænding ved lysgloben, der forestås af et par af deltagerne, samt nadver.

Fysisk og psykisk udviklingshæmmede

Et par gange årligt kommer fysisk og psykisk udviklingshæmmede fra byens bofællesskaber til kaffe og samvær i konfirmandstuerne kl. 19.00 samt efterfølgende ”socialgudstjeneste” i kirkerummet. Aftengudstjenesterne er enkle og ligefremme med inddragelse af billeder og andre anskuelige ting for at inddrage andre sanser end kun høresansen. Gudstjenesterne afrundes med lystænding ved lysgloben, der forestås af et par af deltagerne, samt nadver.

Konfirmandgudstjenester

Det er en fornøjelse at se konfirmanderne varetage en aftengudstjeneste i samvær med hinanden og ikke mindst deres familier. De beder bønner, de selv har skrevet. De tænder lys i lysgloben. De prædiker eller dramatiserer evangeliet. Nogle akkompagnerer til de rytmiske salmer. En uddeler nadver sammen med præsten. Konfirmanderne bliver dermed på en naturlig måde fortrolige med kirkerummet og gør det til deres eget.

December måned

December måned rummer sin egen palet af juleafslutninger for sognets forskellige skoler og institutioner for børn og unge. Eksempelvis er det en fest, når Munkevængets skole kommer og fylder kirken den sidste skoledag inden juleferien. Børnene synger og opfører krybbespil, som de har øvet med deres lærere. De kendte julesalmer synges med orglets smukke akkompagnement. Der er en stemning af glæde og fest og af at ”nu er vi her igen”. Længe leve traditioner!