Understregning af højtiderne jul og påske

I Simon Peters Kirke er der aftengudstjeneste enkelte helligdage om året. Disse aftengudstjenester er som oftest bygget op over kirkeårets forordnede tekster. Faste helligdage med aftengudstjeneste er således skærtorsdag aften, 2. påskedags aften, en helligdag i julen samt nytårsaftensdag, hvor der hen på eftermiddagen holdes nytårsandagt som optakt til den private nytårsfejring.

Ønsket er at afprøve nye gudstjenesteformer, at variere gudstjenestelivet og imødekomme flest muliges ønsker til gudstjenestens præg og placering på dagen.

Aftengudstjenesterne får derfor som oftest deres helt eget præg i form af aftensalmer, billedrefleksion i stedet for gængs prædiken, særlig inddragelse af musikken eller af en stilfærdig meditativ stemning med levende lys.

Ikke mindst ved aftengudstjenesterne medvirker frivillige fra menigheden: som oplæser eller kordegn i gudstjenesten eller som dén, der i stedet for præsten varetager en billedrefleksion.

Fysisk og psykisk udviklingshæmmede

Et par gange om året kommer fysisk og psykisk udviklingshæmmede fra byens bofællesskaber til ”socialgudstjeneste” kl. 19.00 og efterfølgende kaffe og samvær i konfirmandstuerne. Aftengudstjenesterne er enkle og ligefremme med inddragelse af billeder og andre anskuelige ting for at inddrage andre sanser end kun høresansen. Dialog mellem deltagere og præst er også naturlig i forbindelse med prædikenen. Gudstjenesterne afrundes med lystænding ved lysgloben, der varetages af et par af deltagerne, samt nadver.

Disse aftengudstjenester er åbne for alle, der har lyst til at opleve en enkel aftengudstjeneste i det smukke kirkerum.

Billederne er fra “socialgudstjeneste” 12. marts 2013 med veloplagt medvirken af “Kulturrock”, bandet fra Kulturhuset på Levisonsvej.

Aften- og hverdagsgudstjenester de kommende måneder: