Kolding provsti har et mangeårigt og godt samarbejde med provstiets skoler om fælles projekter, som henvender sig til udvalgte klassetrin.

Tilbagevendende er den årlige event i september ”Jesus på slottet”, hvor alle provstiets præster samt frivillige medvirker. Hermed afslutter 3. klasserne et længere undervisningsforløb med en hel dag på Koldinghus, hvor børnene inviteres til totalteater rundt på slottet. Her møder de forskellige bibelske personer og slutter med fest hos tolderen Zakæus i den store riddersal.

Et andet større tilbagevendende arrangement er salmesangsprojektet. Her besøger 4. klasserne de lokale kirker og slutter med at deltage i den store salmefest i Kristkirken med mange hundrede børn.

Igennem året er der løbende mindre projekter, som styres og hele tiden forbedres af præster, lærere samt skolekirketjenesten.

Skole kirke samarbejdets hjemmeside finder du her på skikonline.com

I anledning af reformationsjubilæet:

Billeder fra skoleforestillingerne ”Katharina Luther – Munkens Brud” for Munkevængets Skole 9. november 2017 i anledning af 500 året for reformationen.