Simon Peters kirke hører ind under Kolding Provsti.
Besøg Provstiets hjemmeside her.

Fælles aktiviteter i Kolding Provsti

I Kolding provsti arbejder de 30 sogne, 31 kirker, 27 menighedsråd og 34 præster sammen om adskillige projekter.

Grunden er den enkle, at ressourcerne udnyttes bedst og flere opgaver løses bedst i tæt indbyrdes samarbejde.

Så vidt som den folkekirkelige økonomi vil tillade det, ønskes samarbejdet udvidet, også når det gælder det diakonale arbejde med eksempelvis en fælles besøgstjeneste.

Et provsti på vej

Indtil videre omfatter samarbejdet i Kolding Provsti følgende konkrete projekter:

Ungdomspræsten

Skole-kirke-samarbejde

Sorggrupper for børn

Kolding Kirkehøjskole

Kolding Natkirke

Tværkulturelt arbejde

Billederne er fra 2. pinsedag 2015 i Nicolai Komplekset.