Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.

En bestyrelse på 6 personer tilrettelægger 6 lørdage i løbet af året. Der er en egenbetaling for foredrag inkl. frokost: 75 kr. for enkelt foredrag, 120 kr. for en enkelt dag.

Kirkehøjskolen forår og efterår 2019

Hvad er dannelse, hvad vil det sige at være et dannet menneske?

I denne sæson har kirkehøjskolen sat sig for at undersøge, hvad naturvidenskaben, litteraturen, filosofien, teologien og historien har at sige om dannelsen og det hele menneske.

Det er ikke så lidt!

Dannelse handler ikke kun om at sidde pænt ved bordet og sige tak for mad.

Dannelse handler også om at tilegne sig kultur og viden.

Dannelse handler om menneskesyn.

Dannelse handler om ånd, og at der er højere end til loftet.

Vi har samlet et spændende program.

Kom og vær med!

Bestyrelsen for Kolding Kirkehøjskole

Tid:

Lørdag den 2. februar, 9. marts, 6. april, 14. september, 5. oktober og 9. november kl. 10.00-14.15

Tema: Dannelse – det hele menneske

Hent programmet her:

Kolding Kirkehøjskole 2019

Lørdag den 2. februar kl. 10.00:

Dannelsens grundlag – Skolen og dannelsen
Alexander von Oettingen, prorektor UC Syd, dr.pæd.

Dannelsesbegrebet er kommet på dagsordenen igen i den skolepolitiske debat. Engang blev dannelsen dømt ude. Nogen mente, at det var for gammeldags et begreb, andre mente det var for vidtløftigt? Nu er det tilbage igen.
Men hvad er egentlig skolens dannelsesbegreb? Og hvordan kan det hjælpe os med at forstå skolens formål og i det hele taget fremtidens udfordringer. Hvad af historien og vores kulturelle overlevering skal vi tage med i fremtidens dannelse og hvad kan vi med fordel se bort fra?

 

Lørdag den 2. februar kl. 12.45:

Hvordan dannelse?
Anders Fogh Jensen, højskoleforstander, filosof, forfatter

Dannelse er kommet tilbage, men i den offentlige debat synes det i højere grad at være noget, man ikke kan være imod og som mangler at blive indholdsbestemt. Filosoffen Anders Fogh Jensen vil i dette foredrag fortælle, hvad der sker med kultur og samfund, hvis dannelse forsvinder og giver på denne måde nogle bestemmelser af, hvad dannelse er og hvorfor det er så vigtigt. Vi hører om både et bredt og et snævert dannelsesbegreb
og hvorfor dannelse er vigtigere end nogensinde.

 

Lørdag den 9. marts kl. 10.00:

Emma Gad – Takt og tone i 100 år
Pia Friis Laneth, journalist og forfatter, politolog

”Lad dem ikke helt beherske af deres telefon, men sæt den ud af virksomhed under et måltid sammen med gæster og under en vigtig samtale.”

Men Emma Gad var meget mere end løftet pegefinger: En kendt dramatiker, der trak fulde huse til sine lystspil, en af Danmarks første kvindelige journalister, redaktør af Politikens
Dametidende, admiralinde og førende salonværtinde for klunketidens vildeste kunstnere og mest driftige erhvervsmænd. Kort sagt et spejl af hendes turbulente samtid.

 

Lørdag den 9. marts kl. 12.45:

Åndløshed – en kritik af senmodernitet
Frederik Strand, museumsleder, ph.d. & cand.mag.

Kierkegaards begreb om åndløshed indgår nærmest i sproget. Selvom det er et dunkelt og uklart begreb, spiller det en væsentlig rolle hos Kierkegaard. På mange måder er den baggrund for filosofien han udvikler. Den åndløse er ikke angst, ej heller fortvivlet, ja, mener slet ikke at have nogle eksistentielle problemer. Derfor er åndløshed en udfordring for hele Kierkegaards eksistenstænkning. Men hvad vil det
egentlig sige at være åndløs? Hvem er det, og hvordan forholder åndløshed sig til angst, fortvivlelse, ondskab og kærlighed? Foredraget vil se nærmere på dette oversete begreb i Kierkegaards forfatterskab.

 

Lørdag den 6. april kl. 10.00:

Mungo park og samfundsdannelse
Sophie Louise Lauring, direktør, skuespiller og instruktør

Kunst giver mennesket mulighed for bedre at kunne håndtere angst for det ukendte og uopdagede, anderledes tanker og fremmede følelser. Teatret prikker til det ofte alt for
smalle perspektiv, hvormed vi mennesker iagttager livet. Kunst udvider. Kunst anskueliggør. Kunst bevidstgør. Kunst flytter grænserne for, hvad den menneskelige hjerne vil og kan forstå.

 

Lørdag den 6. april kl. 12.45:

Filosofisk salon, drøftelse af filosofiske emner
Lars Holbæk Pedersen, lektor, cand.scient.pol.med.

Fra sin erfaring som underviser på læreruddannelsen vil Lars Holbæk Pedersen denne eftermiddag arrangere en filosofisk café, hvor fremmødte diskuterer et fælles formuleret spørgsmål med afsæt i en kort skønlitterær tekst. Der kræves ikke anden forudsætning end livserfaring samt lyst til at dele med andre i filosofiske café, Kolding Kirkehøjskole.

 

Lørdag den 14. september kl. 10.00:

Demokratisk dannelse og samfund
Kristina Jørgensen, revisor, handelsuddannet økonom

Hvad får unge til at gå ind i politik? Og hvad afholder dem
fra det? Skal man vokse op i et hjem med politik, før man har politisk dannelse? Og hvad vil det sige at begå sig i de politiske arenaer, når man er ung? Det er nogle af de emner, som Kristina Jørgensen vil berøre. Kristina er byrådsmedlem for DF i Kolding Kommune.

 

Lørdag den 14. september kl. 12.45:

Dannelse og europæisk åndsliv
Per Øhrgaard, professor dr.phil i tysk

Pludselig taler alle om dannelse; man kan blive helt nervøs over den store interesse og spørge, om det er en interesse for ordet eller for sagen? Eller med andre ord: Hvordan skal man definere dannelse, og hvilken rolle kan og måske skal den spille i samfundslivet? Foredraget vil forsøge at indkredse begrebet også med historiske tilbageblik til dets opståen og frem for alt understrege, at dannelse er et socialt ideal: Man kan ikke være dannet for sig selv, som Villy Sørensen sagde.

 

Lørdag den 5. oktober kl. 10.00:

Thomas Mann, en genfortælling af hans hovedværk
Claus Oldenburg, sognepræst, cand.theol

Denne formiddag skal vi høre én af Europas største romaner i moderne tid komme til live. Josef og hans Brødre, et kæmpe værk på 5 bind hører måske til Thomas Manns
hovedværk. Det er en roman med motivkreds fra det gamle testamente, men samtidig spækket med fuldt moderne problemstillinger og detaljer fra europæisk åndshistorie.

 

Lørdag den 5. oktober kl. 12.45:

Naturens sprog, et foredrag om natur, dannelse og etik
Mickey Gjerris, lektor naturvidenskab, cand.theol.phd

Fra sit arbejde på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, forsker og underviser Mickey Gjerris i etiske spørgsmål relateret til forholdet mellem mennesker, dyr og natur. Han har udgivet en lang række bøger og artikler om disse emner, senest Jagt (2016), Skildpaddetanker (2017) og Naturens sprog (2018). Dagens foredrag er frugt af arbejdet med etik og naturvidenskab. Med dannelse er det senmoderne menneske en aktiv spiller og aktør i bioetisk henseende.

 

Lørdag den 9. november kl. 10.00:

Højskolesang og dannelse
Erik Sommer, lektor og komponist, musikpædagog

Med et livslangt virke inden for undervisning på højskoler og læreruddannelsen har Erik Sommer stor erfaring med brug af sang og musik krydret med fortællinger fra den musikalske verden.
Erik Sommer er en stærk efterspurgt foredragsholder med sine sange og fortællinger. Vi skal synge en masse. Det er en formiddag med den klassisk højskoledannelse, når den er bedst.

 

Lørdag den 9. november kl. 12.45:

Danskeren – det lykkelige menneske
Christian Bjørnskov, professor AU, cand.oecon.phd

Internationale undersøgelser har gang på gang siden starten af 1970erne fundet, at danskerne er verdens lykkeligste befolkning. Men hvor kommer denne lykke fra og hvad er det egentlig for en lykke vi taler om? Foredraget tager udgangspunkt i de senere års store, internationalt sammenlignende studier, der kan give nogle nye svar på ældgamle spørgsmål. Er det for eksempel velfærdsstaten, der gør os lykkelige, har det dårlige danske vejr en betydning, eller kan vi takke en særlig dansk ’kultur’ for lykken? Og kan vi gøre noget selv for at blive mere lykkelige? Svarene er ofte overraskende og lægger op til ny diskussion.

 

Praktiske oplysninger:

Mødested:
Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2, 6000 Kolding

Tilmelding:
På kirkekontoret, Jens Holms Hus
Åbent: Mandag-torsdag 9-13, torsdag 11-16 samt efter aftale.
Tlf. 75 52 02 47 eller via tilmeldingslinket på www.sanktnicolaikolding.dk

Tilmeldingsfrist:
Senest onsdag før arrangementet.
(fristen bedes overholdt af hensyn til madbestilling)

Ved afbud:
Kristina Nilsson, tlf. 61 62 60 99 eller krn@km.dk

Priser:
En hel højskoledag 120 kr. inkl. frokost
Et enkelt foredrag 75 kr.

Betaling:
Kontant på mødedagene eller ved indbetaling på konto 0759 – 3224 963 199
Kirkekontoret på Jens Holm Hus tager ikke imod betaling

Kolding Kirkehøjskoles bestyrelse:
Kristina Nilsson, Seest. Thomas Hasemann Poulsen, Nr. Bjert. Henriette Bacher Lind, Sankt Nicolai. Elisabeth Nørulf, Alminde-Viuf, Lilian Jacobsen, Brændkjær.
Jette Volck Madsen, Sankt Nicolai. Lis Jensen, Vonsild. Karin Fristed, Seest.

Suppleanter
Tine Illum, Sdr. Bjert. Henrik Vestergaard Jørgensen, Vejstrup/Hejls/Taps, Simone Sibille Tobiasen, Sankt Nicolai og Birthe Keller Sørensen, Seest.