Print

Hvor ofte og hvornår?

Der afholdes årligt cirka 25-28 sogneeftermiddage.

Eftermiddagene varer fra kl. 14.30- ca. 16.30 og afvikles i kirkens menighedslokaler.

Pris

Man betaler 20 kr. for kaffen som deltager i en sogneeftermiddag.

Hvad sker der på sogneeftermiddagene?

En typisk tirsdag eftermiddag indledes med en sang eller salme, hvorefter der tages fat på eftermiddagens særlige emne. Forskellige både interne og eksterne foredragsholdere bidrager i løbet af sæsonen med emner, der spænder vidt - fra det folkelige over sang, kultur og samfund til emner, der har med kirke og kristendom at gøre.

Efter en halv times oplæg sættes kaffe og kage på bordene og snakken begynder at gå livligt rundt ved bordene.

Efter en halv times kaffepause fortsættes med dagens emne.

En uundværlig rød tråd gennem samtlige sogneeftermiddage er også fællessangen fra Højskolesangbogen, hvor kirkens organist ofte akkompagnerer.

Hvem tilrettelægger?

Et udvalg under menighedsrådet tilrettelægger sogneeftermiddagene. Se hvem der sidder i sogneeftermiddagsudvalget, og hvem der er kontaktperson her.

Værterne ved sogneeftermiddagene var senest samlet til evaluering og planlægning 16. maj 2017

  

Billederne er fra sogneeftermiddagen
den 24. september 2013:
Besøg af multikunstner og hospitalsklovn
Trine Alvilda Jensen, Børkop.