Print

Gå til referater

Gå til mødekalender

Menighedsrådet i Simon Peters kirke består af 9 folkevalgte medlemmer samt kirkens to præster, som er ”fødte” medlemmer. Der er valg til alle landets menighedsråd hvert fjerde år. Antallet af rådsmedlemmer er fastlagt efter, hvor mange folkekirkemedlemmer der er i sognet.

På det konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre de betroede hverv i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke, så at den byder gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Et menighedsråd vælges iflg. Lovbekendtgørelse nr. 9 af 3. januar 2007, med ændringer i lov nr, 531 af 6. juni 2007.

Opgaver

Det er rådets opgave at styre såvel de kirkelige som de administrative anliggender. Rådet har ansvar for budget og regnskab og er arbejdsgiver for alle kirkens ansatte. Kordegne, kirketjenere, organist osv. - med undtagelse af præsterne, der er ansat under Kirkeministeriet. Præsterne er derfor uafhængige af menighedsrådet i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser.

Rådet kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver, og det benytter vi os i høj grad af i Simon Peters kirke. Derfor er der brug for mange forskellige slags talenter i et menighedsråd! Udvalgenes beslutninger forelægges på det kommende rådsmøde til endelig vedtagelse.

Rådsmøder

Der afholdes rådsmøde den første torsdag i måneden (dog ikke juli og august). Disse møder er offentlige.

Menighedsmøde

En gang årligt skal menighedsrådet afholde et menighedsmøde, hvor der berettes om sidste års regnskab, kommende års budget og hvilke området menighedsrådet har arbejdet med og prioriterer fremover.

Medlemmer

Medlemmer af menighedsrådet i Simon Peters kirke.

Mødekalender

Du kan finde datoen for de kommende menighedsrådsmøder her i kalenderen.

 

Mødereferater

Herunder kan du hente pdf-filer med referater fra menighedsrådsmøderne:

2018

14. juni 2018

3. maj 2018

12. april 2018

8. marts 2018

8. februar 2018

4. januar 2018

 

2017

7. december 2017

2. november 2017

5. oktober 2017

7. september 2017

1. juni 2017

4. maj 2017

6. april 2017

2. marts 2017

2. februar 2017

5. januar 2017

 

2016

1. december 2016

Konstituerende møde 24. november 2016

3. november 2016

6. oktober 2016

1. september 2016

2. juni 2016

12. maj 2016

7. april 2016

3. marts 2016

4. februar 2016

7. januar 2016

 

2015

3. december 2015

5. november 2015

1. oktober 2015

3. september 2015

4. juni 2015

7. maj 2015

9. april 2015

5. marts 2015

5. februar 2015

8. januar 2015

 

2014

4. december 2014

6. november 2014

2. oktober 2014

4. september 2014

12. juni 2014

8. maj 2014

3. april 2014

6. marts 2014

6. februar 2014

9. januar 2014

 

 

Mødekalender