Print

Går du i 8. klasse på Munkevængets skole, Sct. Michaels skole eller Parkskolen foregår din konfirmandundervisning og konfirmation i Simon Peters Kirke.

For at blive konfirmeret skal du følge den ugentlige undervisning i kirken og deltage i minimum 8 gudstjenester, fra du begynder at "gå til præst", og indtil du skal konfirmeres.

Undervisningen begynder omkring 1. september og fortsætter indtil konfirmationen i foråret.

Kontaktpersoner

Vil du vide mere, så henvend dig til en af præsterne i kirken.

Find kontaktoplysninger her.