Print

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.

En bestyrelse på 6 personer tilrettelægger 6 lørdage i løbet af året. Der er en egenbetaling for foredrag inkl. frokost: 75 kr. for enkelt foredrag, 120 kr. for en enkelt dag.

Kirkehøjskolen forår og efterår 2017

I 2017 markeres 500-året for Martin Luthers opslag af 95 teser på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg.

Det blev startskuddet til reformationen, begivenheder og idéer, der ændrede både kirke og samfund.

Vi har samlet et spændende program for hele 2017 - Kom og vær med!

Bestyrelsen for Kolding Kirkehøjskole

 

Tid: Lørdag den 4. februar, 18. marts, 22. april, 9. september, 7. oktober og 11. november kl. 10.00-14.15

Tema: LUTHER


Hent programmet her:

Åbn pdf' af programmet for 2017

 

 

Lørdag den 9. september kl. 10:

"Reformationstiden i Danmark"

Ved Christian de Fine Licht, sognepræst, underviser i kirkehistorie og censor ved universiteterne

Foredraget vil samle sig om Christian III’s betydning og reformationens praktiske gennemførelse og betydning for høj og lav i Danmark i årene efter 1537.  Christian III (1503-1559) var kun 18 år, da han hørte Martin Luther forsvare sig selv ved rigsdagen i Worms i 1521. Siden holdt han fast i den evangeliske tro og reformerede kirken i Haderslev og Tørning Len, da han i 1525 var blevet gift med den 14-årige Dorothea og flyttet ind på slottet Haderslevhus.  
Da han med sine holstenske tropper indtog København i 1536, var det i høj grad hans fortjeneste, at reformationen i resten af Danmark forløb stille og roligt. De fleste præster fortsatte i deres embeder, kirkerne blev ikke plyndret og kun bisperne blev fængslet og endda løsladt få år senere.  
Den ’kirkeordinans’ han fik godkendt af Luther i 1537 grundlagde den evangelisk-lutherske kirke i Danmark og afstak retningen for kirkens virke i de følgende århundreder. 


 

 

Lørdag den 9. september kl. 12.45:

Orgelkoncert i Sankt Nicolai Kirke, Kolding. 

Ved Hedvig Dobias, organist og kantor 

J. S. Bach. Triosonata i G-dur BWV 539
En triosonate er skrevet for tre instrumenter. F.eks. for to violiner og en continuo stemme. I denne triosonata fra1700-tallet for orgel kombineres de tre selvstændige dele på ét instrument. Det er teknisk set ret krævende.

Cesar Franck: a-mol koral nr. 3
Belgisk komponist og nok den væsentligste orgelmusik siden Johan Sebastian Bach. Han har skrevet 3 orgelkoraler i 1890 som blev hans svanesang inden for komposition for orglet som instrument.


 

 

Lørdag den 7. oktober kl. 10:

”Middelalderens og 1500-tallets reformationer af den kristne kirke"

Ved Brian MacGuire, professor emeritus

"Reformation" er et begreb som var velkendt i den kristne middelalder. Foredraget vil beskrive tre middelalderreformationer: den klerikale (1050-1150), den pastorale (1150-1250) og koncilbevægelsens reformation (1350-1450). Hvis denne sidste middelalderreformation havde fået lov til at omstrukturere kirken, havde 1500-tallets protestantiske reformation måske været overflødig. Foredraget vil også komme ind på 1500-tallets katolske reformation, men hovedsagen bliver Luthers reformation som kirkens fjerde men ikke sidste reformation.


 

 

Lørdag den 7. oktober kl. 12.45:

"Den reformerte kirke i Danmark"

Ved Sabine Hofmeister, præst for den reformerte kirke i Fredericia

Den oprindelige menighed blev i 1719 af kongen inviteret til at nedsætte sig i denne spændende fæstningsby. Fredericia gav religionsfrihed og asylret til alle borgere, der ville bosætte sig i den i 1650 ny anlagte fæstning. Den historiske kærne, med de gamle bygninger og mange spor i byen, er endnu intakt. 

Den reformerte lære, som de evangeliske protestanter, Ulrich Zwingli og Jean Calvin indførte, danner stadig grundlag for menighedens daglige virke. Men det ligger i ordet reformert, at man til stadighed må forny sig, derfor er Den Reformerte Menighed en helt nutidig menighed med rod i traditioner.


 

 

 

Lørdag den 11. november kl. 10:

"Fra latinskole til moderne gymnasium. Rids af Kolding Gymnasiums historie fra 1542-2017"

Ved Hans Kurt Gade, tidligere lektor ved Kolding Gymnasium

Kolding Gymnasium var fra skolens start i 1542 en lærd skole, en såkaldt latinskole, om hvilke man har sagt, at de hvilede på tre grundelementer: latin, religion og prygl.

Foredraget vil belyse skolens udvikling fra den ældste periode, hvor dens historie skal ses i snæver sammenhæng med kirken dvs. bibellæsning, latin og sang i kirken. Skolen var med andre ord en del af religionen og dens første dimittender blev næsten alle præster.

Gennem sin 475 årige historie har skolen stået over for skiftende udfordringer i forhold til kirken, byen og det omgivende samfund. En broget historie, hvor skolen i 1855 blev nedlagt for siden at genopstå igen. I dag ligger den ikke længere midt i byen ved siden af Nicolai kirke, men på Skovvangen 10 i moderne bygninger som en moderne skole.


 

 

Lørdag den 11. november kl. 12.45:

"Katharina Luther, munkens brud"

Ved Tine K. Skau, performer og komponist

Katharina von Bora var den bortløbne nonne, som den frafaldne munk Martin Luther giftede sig med, og som han spøgefuldt benævne hr. Käthe. I et musikalsk foredrag skal vi her høre om Katharinas eventyrlige liv og skæbne og hvor centralt musikken stod i både reformatorernes liv og for reformationshistorien.    
Katharina var i den grad "kvinden bag manden" - men absolut med egen mening og magt!

Læs og hør mere om Katharina på www.tinekskau.dk 

 

Praktiske oplysninger:

Mødested:
Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2, 6000 Kolding 

Tilmelding:
På kirkekontoret, Jens Holms Hus
Åbent: Mandag-torsdag 9-13, torsdag tillige 16-18
Tlf. 75 52 02 47. Mail: sanktnicolai.sognkolding@km.dk
eller via tilmeldingslinket på www.sanktnicolaikolding.dk

Tilmeldingsfrist:
Senest onsdag før arrangementet.
(fristen bedes overholdt af hensyn til madbestilling)

Ved afbud:
Kristina Nilsson, tlf. 61 62 60 99 eller krn@km.dk

Betaling:
Kontant på mødedagene eller ved indbetaling på konto:
3409 - 4528101704
Kirkekontoret på Jens Holms hus tager ikke imod betaling

Pris for alle 3 dage: 300 kr. (inkl. kaffe/the og frokostsandwich)

Pris for enkelt højskoledag: 120 kr. (inkl. kaffe/the og frokostsandwich)

For enkelt foredrag: 75 kr.

Kolding Kirkehøjskoles bestyrelse:
Kristina Nilsson, Seest
Thomas Hasemann Poulsen, Nr. Bjert
Henriette Bacher Lind, Sankt Nicolai
Elisabeth Nørulf, Alminde-Viuf
Lis Jensen, Vonsild
Ingrid Borbye, Sdr. Bjert
Suppleanter: Birgitte Zeilich, Bramdrup; Lilian Jacobsen, Brændkjær, Tine Illum, Sdr. Bjert, Henrik Vestergaard Jørgensen, Vejstrup/Hejls/Taps.