Print

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.

En bestyrelse på 6 personer tilrettelægger 6 lørdage i løbet af året. Der er en egenbetaling for foredrag inkl. frokost: 75 kr. for enkelt foredrag, 120 kr. for en enkelt dag.

Kirkehøjskolen forår og efterår 2018

Hvad er ondskab?

Den har alle udtryk.

Hvad kan man sige om den? Er den banal, dragende, afskyvækkende, genial?

Som livet leves her uden for paradis, er ondskaben, truslen mod det gode i verden, en af årsagerne til, at der overhovedet findes en historie at fortælle.

I denne sæson undersøges, hvad litteraturen, filosofien, teologien og historien har at sige om ondskab og det onde.

Vi har samlet et spændende program for hele 2018.

Kom og vær med

Bestyrelsen for Kolding Kirkehøjskole

 

Tid: Lørdag den 3. februar, 17. marts, 14. april, 8. september, 6. oktober og 10. november kl. 10.00-14.15


Tema: ONDSKAB


Hent programmet her:

Åbn pdf af programmet for 2018

 

 

Lørdag den 3. februar kl. 10.00:

Fri os fra det onde! Det onde og Den Onde bibelsk belyst
Kirsten Nielsen, professor emerita, Århus Universitet

I sit foredrag vil Kirsten Nielsen vise, at forholdet mellem godt og ondt ikke altid er blevet opfattet som et rent modsætningsforhold. Ved at skildre forholdet mellem Gud og Satan som et forhold mellem far og søn lykkes det for bl.a. forfatteren til Jobs Bog at give udtryk for den erfaring, at godt og ondt, Gud og Djævelen, også er ”i familie med” hinanden.
Bibelen taler i billeder, når der tales om godt og ondt, og foredragsholderen drøfter om det gir mulighed for stadig at tale om Djævelen som en person.


 

 

Lørdag den 3. februar kl. 12.45:

Ondskabens banalitet
Karen Marie Mortensen, pastor emerita, Tingbjerg Kbh.

Hvorfor handler vi ondt og påfører andre lidelse?
Hannah Arendt (1905-76), gav i 1961 i forbindelse med processen mod den tyske SS-officer Adolf Eichmann i Jerusalem et svar, som stadigt provokerer. Hun skrev, at ondskaben var lige så banal som tankeløshed.
Foredraget vil fortælle om bogen ”Eichmann i Jerusalem” og sætte den i forbindelse med Arendts øvrige forfatterskab.


 

 

Lørdag den 17. marts kl. 10.00:

Humanismen og dens skyggesider
Eberhard Harbsmeier, fhv. rektor


Det moderne er præget af en dobbelthed: Dels som humanisme i positiv forstand. Agtelse for
menneskerettigheder, fremhævelse af menneskets værdighed, frihed, demokrati, ytringsfrihed og tolerance.
Arven fra oplysningstidens opgør med gamle autoriteter. Men humanismen har også en skyggeside. ”Mennesket i centrum” kan også føre til en forgudelse af mennesket og af
subjektiviteten. Derfor er modernitet også anledning til historiens mest totalitære og menneskefjendske ideologier. Humanismen slår over i sin modsætning.

Disse to sider af humanismen vil foredraget handle om.


 

 

Lørdag den 17. marts kl. 12.45:

En film der berører emnet ondskab


Fremvisningen sker i Nicolai Bio

En filmoplevelse. En oplevelse, der filmisk vil belyse temaet.

Der vil komme yderlig besked om titel, når vi kommer nærmere datoen.

På grund af filmens længde påregnes en længere eftermiddag end til kl. 14.15


 

 

 

Lørdag den 14. april kl. 10.00:

Sorg – sygdom, svaghed eller styrke
Lise Trap, sognepræst og forfatter

Der er tilbøjelighed til at se den sørgende om svag. Foredraget vil belyse på hvilken måde man kan tale om sorgen som det at have noget på hjerte. At der med sorgen gives en dybere indsigt og mere nuanceret gudsopfattelse.


 

 

Lørdag den 14. april kl. 12.45:

Ondskab historisk og strafferetsligt
Frederik Strand, cand.mag, phd. Leder for politimuseet

Frederik Strand har udgivet adskillige bøger om dansk kriminalhistorie, senest “Uopklaret”, som omhandler nogle af danmarkshistoriens mest gådefulde uopklarede forbrydelser.

Foredraget redegør for ondskab i et historisk og strafferetligt perspektiv. 

Lørdag den 8. september kl. 10.00:

Michael Kviums kunst og det onde
Jette Dissing, sognepræst og bachelor i kunsthistorie

Michael Kvium er kendt for gennem sine værker, at sætte fokus på materialisme og åndelig afstumpethed. Med humor
skildrer han menneskers skyggesider.

I foredraget vil der blive vist eksempler fra hele Kviums værk fra de tidligste billeder i 1980’erne og til de seneste billeder.

 

Lørdag den 8. september kl. 12.45:

Den første sten, om krigens ondskab og brutalitet
Carsten Jensen, forfatter og journalist

I 2015 udgav Carsten Jensen 'Den første sten'. Den handler om en flok danske soldater i Afghanistan, deres forråelse ved krigens brutalitet. Gør krigen mennesker onde, eller er det et simpelt spørgsmål om overlevelse, når der skydes til højre og venstre?

I foredraget vender og drejer forfatteren den vanskelige problemstilling.

 

Lørdag den 6. oktober kl. 10.00:

Ondskab i et psykologisk perspektiv
Mikkel Albrecht Auning-Hansen, psykolog ved
Rehabiliteringscenter for Torturofre

Om det er som følge af tortur, etnisk udrensning, eller systematisk forfølgelse bærer ofrene for den menneskeskabte ondskab den grundlæggende følelse af dehumanisering. I
dehumaniseringen af et andet medmenneske ligger både årsagen, men også løsning til, hvordan man skal forstå og behandle ofrene – såvel som bødlerne.

Dette forhold vil foredraget belyse.

 
 

Lørdag den 6. oktober kl. 12.45:

Dante, Den Guddommelige Komedie
Else Marie W. Pedersen, Lektor, Phd, Aarhus Universitet

Kunsten fokuserer næsten udelukkende på Dantes beskrivelse af Helvede. Hos Dante danner Helvede kun begyndelsen på en lang rejse gennem tre riger, der også indbefatter Renselsesbjerget og Paradis, tilbage til Gud.

Foredraget slår ned på hovedstationer i Dantes rejse gennem de tre riger på vejen til mødet med Gud: Helvede, Renselsesbjerget og Paradis,

 

 Lørdag den 10. november kl. 10.00:

Hvorfor er det så spændende at se og læse om det onde i den fantastiske litteratur, på film og i tv-serier?
Kristina Nilsson, sognepræst Seest

Med udgangspunkt i ældre klassikere som Frankenstein, Dracula og spøgelsesfortællinger, vil vi nærme os nogle svar på, hvilken rolle det onde spiller i den fantastiske genre og forsøge at svare på hvorfor. Udover at se på den ældre fantastiske litteratur, vil foredraget bl.a. inddrage klip fra tv serien Penny Dreadful fra HBO der, gennem et ”mash-up” af monsterkarakterer med personlighed, handler om kampen mellem den kristne og Djævelen. Sognepræst Kristina Nilsson, som har bachelor i danskstudier, viser genrens dybde om livets store spørgsmål: mennesket og det gode og det onde.

 

 Lørdag den 10. november kl. 12.45:

Forsvaret, Haderslev Kaserne
Fjendebilleder og moderne krigsførelse

Vi får besøg af en officer, som skal belyse ondskab i et militært perspektiv. Hvordan forholder man sig i militæret og i moderne krigsførelse til fjendebilleder? Hvordan undgår
militæret en dehumanisering af fjenden, og forebygger hændelser som i Abu Ghraib o.lign. Skelnes der mellem ondt og godt i krig?

Disse og andre spørgsmål håber vi, foredraget vil give svar på.

 

 

Praktiske oplysninger:

Mødested:
Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2, 6000 Kolding 

Tilmelding:
På kirkekontoret, Jens Holms Hus
Åbent: Mandag-torsdag 9-13, torsdag tillige 16-18
Tlf. 75 52 02 47.
eller via tilmeldingslinket på www.sanktnicolaikolding.dk

Tilmeldingsfrist:
Senest onsdag før arrangementet.
(fristen bedes overholdt af hensyn til madbestilling)

Ved afbud:
Kristina Nilsson, tlf. 61 62 60 99 eller krn@km.dk

Priser:
En hel højskoledag 120 kr. inkl. frokost
Et enkelt foredrag 75 kr.

Betaling:
Kontant på mødedagene eller ved indbetaling på konto 0759 – 3224 963 199
Kirkekontoret på Jens Holm Hus tager ikke imod betaling

 

Kolding Kirkehøjskoles bestyrelse:
Kristina Nilsson, Seest. Thomas Hasemann Poulsen, Nr. Bjert. Henriette Bacher
Lind, Sankt Nicolai. Elisabeth Nørulf, Alminde-Viuf, Lilian Jacobsen, Brændkjær.
Jette Volck Madsen, Sankt Nicolai. Lis Jensen, Vonsild. Karin Fristed, Seest.

Suppleanter
Tine Illum, Sdr. Bjert. Henrik Vestergaard Jørgensen, Vejstrup/Hejls/Taps, Simone Sibille Tobiasen, Sankt Nicolai og Birthe Keller Sørensen, Seest.