Print
Gudstjenester om aftenen

Aftengudstjenester søndagene 24. juni og 22. juli kl. 19.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi mennesker er forskellige. Det er vi, når det gælder alt muligt. Det er vi også, når det gælder, hvilken tid på dagen, hvor det virker mest naturligt for os at gå i kirke.

Derfor søger vi, menighedsråd og præster, kirkeåret igennem, især ved højtiderne, at placere gudstjenester på forskellige tider af dagen. Denne sommer placerer vi også to af sommermånedernes gudstjenester om aftenen kl. 19: Nemlig søndag den 24. juni (aftenen efter Sct. Hans aften) og søndag 22. juli. Vi håber, det bliver til glæde for nogle af dem, der har givet udtryk for, at aftenen passer dem bedre som gudstjeneste-tidspunkt: ”Så er der ligesom faldet mere ro på det hele og der er mere ro over én selv”, har nogen sagt. ”Hvis der var flere aftengudstjenester, gik jeg mere i kirke”.

 

Måske er det for nogen med aftengudstjenester, som når Holger Lissner skriver i én af sine aftensalmer:

 

”Nu er timen til stilhed,

til bøn og til tanker,

til ord, som har vægt, og som kræver et svar.

Kom og rør ved os, Kristus,

så vi bliver åbne,

for glæden og livet og freden, du har.”

(Den Danske Salmebog nr. 786 v. 3)

 

Vel mødt i vores smukke kirkerum en stille, sommerlig aftenstund.

 

Birgitte Molin

Sognepræst