Print
Kaffe-team i Simon Peters Hus?

Menighedsrådet ved Simon Peters Kirke drømmer om et kaffe-team i Simon Peters Hus. En glad og arbejdsom lille flok, der er selvkørende, selvsupplerende – og som har lyst til mennesker og lyst til en god praktisk opgave – og en lille indtægt.

Det drejer sig om et team på en (til en begyndelse) 2-4 stykker, der kan stå for den praktiske servicering i forbindelse med brug af Simon Peters Hus til dåbsreceptioner, mindesamvær ol.

Du er pensionist eller efterlønner, og har tid i dagtimerne. Du er god til at snakke med mennesker og god i et køkken.

Hvad tænker du om denne idé?

Teamet:

Teamet skal have en tovholder eller kontaktperson

To fra teamet pr. arrangement – evt. et par stykker, der kan tilkaldes, hvis der er mange gæster.

Det er et godt team, der selv organiserer det hele.

Teamet beslutter selv, om de vil tage en opgave – og hvor tit.

Booking af Simon Peters Hus altid gennem kirkekontoret:

Teamet kontaktes gennem de lokale bedemænd, gennem kirkekontoret, eller direkte af familierne via opslag i kirkeblad og på kirkens hjemmeside eller mund til mund metoden.

Hvis teamet kontaktes direkte af en familie, skal familien altid høres, om de har husket at booke lokalerne på kirkekontoret.

Økonomi:

Teamet kunne fx tage 100-120 kr. i timen pr. person.

Teamet opretter egen konto til løn og evt. udlæg – og styrer selv økonomien i projektet.

(Herudover betaler folk selvfølgelig sædvanlig pris for leje af SPH til kirkekontoret)

Teamet kunne tilbyde:

  • At  købe ind
  • At dække borde
  • At brygge kaffe osv.
  • At bestille kage eller smørrebrød
  • At vaske op, rydde op og gøre rent i lokalet
  • Teamet får sit eget depotskab i SPH til lys og servietter ol.

Interesserede kan henvende sig på kirkekontoret, Telefon: 75 53 87 12 eller HAML@KM.DK

Hilsen Menighedsrådet

 

Erfaringer med kaffeteam fra Viby sogn i Århus

I Viby sogn i Århus, har de haft et kaffe-team i 15 år. De opfatter det både som en praktisk hjælp for værter/gæster og som en social opgave:

”Mange kikker forbi køkkenet og snakker. Mange har det svært, og det er godt at få en snak, så. Mange kender os, selvom vi ikke kender dem. Man skal være god til at snakke med folk, for at være en del af teamet”

Citat fra Viby