Print
Påskens gudstjenester

Velkommen i kirke i påsken! Læs om palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag.

Påsken står som højtid ikke så stærkt i den folkelige bevidsthed som julen. Ikke desto mindre rummer påskens ”stille uge” store dybder og muligheder for, at vi kan følge og spejle os i Jesu skæbne de sidste dage af hans liv på jorden. Påsken giver os dermed rig lejlighed til at reflektere over vores liv som mennesker og tilbede og takke Guds egen søn for hans offer af kærlighed til verden.

Palmesøndag

Igen i år indledes påskeugen med palmesøndagens gudstjeneste. Denne særlige søndag danner indgang til påskeugens ”Via Dolorosa”, den lidelsesvej, Jesus må gå, og vi synger og dvæler ved de særlige salmer, som hører netop palmesøndagen til, ikke mindst ”Se, hvor nu Jesus træder hen til den morderstad”.

I år vil gudstjenesten søndag den 25. marts kl. 10.30 præges af Klaus Højgaard Laursen (billedet), der (igen) besøger Simon Peters Kirke, denne gang med ”De Ni Recitationer til Påske”. Vi skal igen møde tekster fra hele Bibelen og denne gang med fokus på Jesu død og opstandelse. Ind imellem skal vi lytte til kirkens kor og også selv som menighed synge centrale påskesalmer som ”Se, vi går op til Jerusalem” og ”Jesus lever, graven brast”.

Skærtorsdag

Skærtorsdag fejrer vi traditionen tro aftengudstjeneste kl. 19. Det er en stemningsfuld aften i kirken, hvor Jesu indstiftelse af nadveren er i centrum. Aftenen i kirken afrundes med, at vi holder ”Getsemane-andagt”: Vi hører om Jesu ensomhed og angst i Getsemane have, inden han forrådes af Judas og tages til fange af soldaterne og ypperstepræsterne. Gudstjenesten sluttes med, at ”alteret afklædes”: Alteret står nu helt nøgent og bart som optakt til langfredagens gudstjeneste. Et anderledes og meget stærkt indtryk, der forbereder sindet til den kommende helligdag.

Langfredag

Netop det bare, nøgne alter uden levende lys, ja, uden noget, gør et stærkt indtryk på én under langfredagens gudstjeneste. Ifølge Det Nye Testamente udåndede Jesus ”i den niende time”, altså ved 15-tiden om eftermiddagen. Gudstjenesten langfredag den 30. marts finder derfor sted kl. 15, hvor vi føres igennem en LANGFREDAGS-LITURGI med læsninger af lidelseshistorien, meditationer og Kingos vældige langfredagssalme ”Gak under Jesu kors at stå” – alt sammen med det sigte at dvæle og fordybe os i Jesu syv såkaldte ”korsord”

 En hel del mennesker bryder sig ikke om at komme i kirke om søndagen: ”Det er for dystert og mørkt!” Omvendt kan man spørge sig, om der ikke ligger et stærkt glædesbudskab i dét, at Gud selv gik ind i lidelsen, ondskaben og døden, for at vi ikke skal stå alene tilbage med den? Bliver påskedagens glæde over opstandelsen ikke letkøbt og tom, hvis vi ikke vover at gå vejen gennem langfredagens mørke og død? Skal det ikke blive langfredag for os, for at det for alvor kan blive påskedag? Ved vi ikke først, hvad glæde og liv er, når vi ved og har erfaret, hvad sorg og død er? Sådan hænger påskens helligdage måske alligevel nøje sammen?

Med til langfredag hører også i år at synge salmer som ”Der er en vej, som vi alle går alene” og ”Skriv dig, Jesus, på mit hjerte”.

Påskedag

Påskedagens gudstjenester i Simon Peters Kirke er hele to:

Kl. 10.30 i kirkens danske menighed og kl. 13.00 i Koldings internationale menighed. Sproget er engelsk i den internationale menighed. Koldings Internationale gospelkor under ledelse af Jeanette Bonde medvirker og garanterer en kraftfuld fejring af påskens mysterium.

I begge gudstjenester er det glæden over opstandelsen, der afspejles i musik og ord og lysende gule påskeliljer: Glæden over, at Jesus brød gravens magt. At som han opstod, skal vi opstå! Døden og det onde skal ikke få lov at få det sidste ord over os og over verden. Gud har gemt det bedste til sidst, så det ender godt! Vi har lov at leve med forventningen og håbet som fortegn, for for Gud er alt muligt. Det er hele dén horisont af håb, påskedagens gudstjenester udfolder for os. For Jesus blev netop ikke i graven, men sprængte gravens og dødens magt! Påskedag er glæden over, at livet er så meget større end alt det, vi ser og erfarer med vores begrænsede bevidsthed. Livet er stort, fordi det er Guds.

2. Påskedags aftenandagt

2. påskedag kl. 19 vælger vi også i år at fortsætte traditionen med at holde en stille aftenandagt som afrunding af påskehøjtiden. Formen bliver enkel og kort med 4 salmer, ikke mindst ”Tag det sorte kors fra graven” og ”Hvad er det at møde den opstandne mester”. Aftenens evangelium læses om Maria Magdalene og hendes bevægende gensyn med den opstandne Jesus, da han midt i hendes forvirring nævner hendes personlige navn ”Maria!”.

Et par deltagere fra kirkens meditative Bibellæsegruppe virker med ved denne aftenandagt: Én varetager en billedrefleksion over en fresko af Fra Angelico (se nedenfor), en anden varetager indgangslæsning samt uddeler nadverbrødet.

Efter aftenandagten samles alle, der har lyst, bagest i kirkerummet til en kop aftenkaffe/te. Således siddende i kirkens hellige rum afrunder vi påskens store højtid.

Michael Markussen & Birgitte Molin
Sognepræster