Vandregudstjeneste Kr. Himmelfartsdag 13. maj

Kristi Himmelfartsdag kl. 14-15 vil vi igen i år samles til vandregudstjeneste. Ude i kirkens store grønne område skal vi bla. synge”Almægtige og kære Gud, nu folder skabningen sig ud”: Frans af Assisis berømte Solsang (salmebogens nr. 17), som vi ellers aldrig synger. Men denne helligdag vil vi dvæle ved den poetiske fortælling på Bibelens […] Læs mere her »

Michael Markussen, 20 års præstejubilæum

Tillykke til Michael Markussen med de 20 år som sognepræst i Simon Peters Kirke! Vi fejrede ham med taler og sang – og lidt godt til gane og mave – ved en udendørs reception efter gudstjenesten den 2. maj. Her er et par billeder fra begivenheden 🙂   Læs mere her »

Nyt fra Simon Peters Kirke – maj

Pinsesol og genåbning Ved menighedsrådsformand Bjarne Høi Sørensen ”I al sin glans nu stråler solen”, synger vi i majs store pinsesalme. I pinsen får vi blæst den nye ånd ind i os, nemlig den hellige ånd. Den skulle gerne samle os i et fællesskab, nemlig det kristne, og binde os sammen med et usynligt bånd […] Læs mere her »

Kalenderdigt

Maj Nølende løv, knopper på spring, Tøvende vår – Hvor bli’r du af? Alt er nu rede, venter kun på forårets sejers-fanfarer. Kom og opfyld vort håb, følg årets rytme nu! Åh, lad det bruse af vår – overalt! Peter Bonde Marianne Jespersen Om forfatteren: Peter Bonde var gennem mange år indtil sin død i […] Læs mere her »

Lempelse af restriktioner

Genoptaget almindelig gudstjenestelængde med fællessang, dog fortsat med afstand.   Fra 21. april trådte en række lempelser af restriktionerne i folkekirken i kraft: Gudstjenester og kirkelige handlinger kan nu vende tilbage til deres sædvanlige længde og fremfor alt må vi igen synge. Vi skal dog fortsatte passe på hinanden, ikke mindst også i forbindelse med […] Læs mere her »

Fotos fra pilgrimsvandring

Se fotos fra kirkens liturgiske pilgrimsvandring 17. april 2021 i Svanemosen: Et pusterum fra dagligdagen med rum til at være til stede i naturen, reflektere over enkle bibeltekster og gå med sine egne stille bønner. Deltagerne var på én gang sammen og hver for sig, som vi vandrede afsted i det smukke forårsvejr. Læs mere her »

Prædiken til 2. påskedag, 5. april

Evangeliet: Lukas 24, Emmaus-vandrernes møde med Jesus Tema: At se vores liv som en pilgrimsvandring, hvor Jesus går ved vores side som den levende og opstandne.    Download salmeblad 2.Påskedag   Kristus slår følge med os på vores livsvej 2. påskedagens fortælling om de to disciple, der vandrer mod byen Emmaus, er levende, bevægende særstof […] Læs mere her »